Tejater Navenant

De blinde lasser van Cockerill Yards.